فایل‌ها

  • رتبه بندی شرکت ها و کانون های تبلیغاتی - سال 1399

رتبه بندی شرکت ها و کانون های تبلیغاتی - سال 1399

رتبه بندي شركت ها و كانون هاي تبليغاتي همكار با اداره كل بازرگاني سازمان صدا و سيماي جمهوري
اسلامي ايران - سال 1399