فایل‌ها

پيش نويس قرارداد 1394

پیش نویس قرارداد 1394

 

لازم به ذکر است که این پیش نویس قرارداد  قابل ویرایش در نرم افزار Adobe Acrobat  می باشد . و شما می توانید پیش نویس را در همان نرم افزار تکمیل کرده و چاپ نمایید .