سفر پدیا

به آگهی های بازرگانی خوش آمدید!

سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تعيين خط مشي برای پذیرش، توليد و نظارت برتولید و اجرای آگهی‌های بازرگانی و برنامه‌های تبلیغاتی درون ‌برنامه‌ای  ومشاركتي وتوزیع آنها درشبکه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  برمبنای خط ‌مشی‌های کلی و ضوابط و معیارهای تعیین شده و واگذاری حق پخش ، بازاریابی و فر...ورود به سیستم های مدیریتی

سفر پدیا